Cách đọc ký tự tiếng anh trong học tiếng anh cơ bản

Go down

Cách đọc ký tự tiếng anh trong học tiếng anh cơ bản

Bài gửi by nguyenphong8 on Sat Feb 25, 2017 3:15 pm

Chúng ta thường không chuyên tâm tới những ký tự thường gặp trong học tiếng anh giống dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu 02 chấm (Smile, dấu ngoặc kép (« »), dấu gạch ngang ( / ), dấu a còng (@)… nhưng chúng là một bộ phận bức thiết trong ngôn ngữ viết. Vậy để có thể qua được [You must be registered and logged in to see this link.] chúng được đọc giống thế nào nhỉ? Trong bài này Đại kỷ nguyên sẽ giúp anh chị biết cách đọc những ký tự này trong học tiếng anh nhé.

>>> [You must be registered and logged in to see this link.]

( ' ' ): apostrophe / əˈpɑːstrəfi /
( ( ) ), ( ), ( ), ( < >): brackets / ˈbrækɪts /
( : ): colon / ˈkoʊlən /
( , ): comma / ˈkɑːmə /
( ‒, –, —, ― ): dashes / dæʃes/
( ! ): exclamation mark / ˌekskləˈmeɪʃn mɑːrk /
(.): full stop / fʊl stɑːp /;  period / ˈpɪriəd /
( « » ): guillemots / ˈɡɪlɪmɑːts/
( -, ‐ ):  hyphen / ˈhaɪfn /
( ? ): question mark / ˈkwestʃən mɑːrk /
( ' ', " " ): quotation marks / kwoʊˈteɪʃn mɑːrks /
( ; ): semicolon / ˈsemikoʊlən /
( / ): slash / slæʃ/
( / ): stroke / stroʊk /
( ⁄ ): solidus / ˈsɑːlɪdəs /
( @ ): at sign / ət saɪn /
( * ): asterisk / ˈæstərɪsk /
( ): backslash / ˈbækslæʃ /
( • ): bullet / ˈbʊlɪt /
( ^ ): caret / ˈkærət /
( 〃 ): ditto mark / ˈdɪtoʊ mɑːrks /
( ¡ ): inverted exclamation mark / ɪnˈvɜːrt ˌekskləˈmeɪʃn mɑːrk /
( ¿ ): inverted question mark / ɪnˈvɜːrt ˈkwestʃən mɑːrk /
( # ): number sign/ ˈnʌmbər saɪn /
( # ): pound / paʊnd /
( # ): hash / hæʃ/
( № ): numero sign / ˈnʌmər saɪn /
(º, ª): ordinal indicator / ˈɔːrdənl ˈɪndɪkeɪtər /
( % ): percent / pər ˈsent /
( ¶ ): pilcrow / ˈpɪl kroʊ /
( ′ ): prime / praɪm /
( ®️ ): registered trademark / ˈredʒɪstər ˈtreɪdmɑːrk /
Để học [You must be registered and logged in to see this link.] tốt các bạn hãy lưu lại các cách đọc các ký tự bên trên nhé!

nguyenphong8

Nam Tổng số bài gửi : 94
Reputation : 0
Join date : 23/06/2015

Xem lý lịch thành viên http://aroma.vn/tieng-anh-giao-tiep/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết